Live sendinger

Vi sender våre Gudstjenester direkte hver lørdag kl. 11.15 og ofte fredag 19:30
(ingen sending fredager i skoleferier)