Vidar Hovden - 5. mai 2012

04 Tempelet og de syv basunene (Åp 8,2-11,19)

I det gamle testamentet blåste prestene i trompeter for å «minne» Gud på de vanskelighetene de var i. Nå, i himmelens tempel, blåses det i trompeter, hvorpå jorden på ny rammes av ulykker og også onde makter. Men er det svaret på bønnen «hvor lenge» til «martyrenes sjeler under alteret»?

From Series: "Adventistkirken"

More From "Adventistkirken"

Powered by Series Engine